Διαταγή πληρωμής – κατασχέσεις – πλειστηριασμοί

Διαδικασία και επιπτώσεις. Προστασία και άμυνα

Κατάσχεση σε ακίνητο ή τραπεζικό λογαριασμό. Διαδικασία, και πότε και για ποιο ποσό μπορεί να επιβληθεί.

Το σύνολο των οφειλετών ανησυχεί εάν η τράπεζα θα εκθέσει σε πλειστηριασμό κάποιο ακίνητό τους.

Με υπευθυνότητα και ασφάλεια θα σας βοηθήσουμε να αποφύγετε τον πλειστηριασμό και να αμυνθείτε αποτελεσματικά, για να μη χάσετε κάποιο περιουσιακό σας στοιχείο.

NOMOΣ 4335/2015 – ΦΕΚ A 87 – 23.07.2015
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α 80). Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας