Το Δικηγορικό γραφείο «Ιωάννης Γκούσκος ΚΑΙ Παναγιώτα Μανούσου» εξειδικεύεται στις υποθέσεις για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα και ρυθμίσεις των οφειλών, τις διαταγές πληρωμής, τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς και γενικά στην άμυνα κατά των κάθε μορφής μέτρων των τραπεζών.

Περαιτέρω το Γραφείο μας εξειδικεύεται στις υποθέσεις αδειών διαμονής και κτήσης ιθαγένειας για τους Πολίτες τρίτων χωρών καθώς τα πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).