Δικηγορικό Γραφείο

Ιωάννης Γκούσκος και Παναγιώτα Μανούσου

Ρυθμίσεις οφειλών, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Νόμος Κατσέλη

Άδειες διαμονής και κτήσης ιθαγένειας για τους Πολίτες τρίτων χωρών

Πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Ρυθμίσεις οφειλών, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - νόμος Κατσέλη

Υποθέσεις αδειών διαμονής και κτήσης ιθαγένειας για τους Πολίτες τρίτων χωρών

Πρόστιμα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας